دفتر فروش :

اصفهان – خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان ۱۲ بهمن – مجتمع تجاری پدیده – طبقه ۲- واحد ۳

تلفن: ۰۳۱۳۳۸۶۱۰۶۴

همراه: ۰۹۹۰۹۳۰۵۸۳۵ (مدیریت فروش، ابراهیمی)

فکس: ۰۳۱۳۳۸۶۱۷۶۵

آدرس کارخانه:

اصفهان – میدان استقلال(فلکه دانشگاه صنعتی) – خیابان حکیم فرزانه – روبروی کوچه ۱۳ – داخل فرعی