مخزن ژاکت دار با همزن و کویل

مخازن دو جداره ژاکت دار برای افزایش سریع دمای مایعات در صنایع غذایی و پاستوریزه شیر استفاده می شود. اجزای این مخازن عبارت است از:

  • همزن و موتور همزن
  • تانک ژاکت دار با کویل
  • اتصالات ماشین همزن
  • اتصالات سنسور دما
  • ورودی و خروجی تانک
  • اتصالات آب برای کویل
  • اتصالات آب برای مخزن ژاکت دار
  • سنسور دما​
مخزن ژاکت دار با همزن و کویل