عملکرد میکسر هموژنایزر

عملکرد میکسر هموژنایزر برش بالا چگونه باعث افزایش میکس مواد می شوند؟

برای درک مکانیزم عملکرد میکسر هموژنایزر به مراحل میکس مواد در قسمت کلگی میکسر که در واقع قلب این دستگاه است به صورت زیر قابل تشریح است:

مرحله اول

چرخش پر سرعت پره های روتور که در داخل کلگی میکسر واقع شده است، مکشی بسیار قوی ایجاد نموده که مایع و ذرات جامد را از پایین مخزن به داخل خود می کشد.

عملکرد میکسر هموژنایزر
مرحله دوم

نیروی سانتریفیوژ مواد را به سمت دیواره داخلی استاتور می راند که در همین محل، در اثر نیروی برشی شدید بین پره های روتور و دیواره استاتور، فرایند خرد شدن مواد انجام می شود.

عملکرد میکسر هموژنایزر
مرحله سوم

فرایند میکس با یرش هیرولیک مواد که با سرعت زیاد از میان منافذ استاتور عبور می کنند ادامه یافته و مواد مجددا به توده داخل مخزن بازمی گرددند.

عملکرد میکسر هموژنایزر
مرحله چهارم

مواد میکس شده از داخلی کلگی میکسر خارج شده و مواد جدید از پایین به داخل آن کشیده می شود و به همین ترتیب چرخه میکس ادامه می یابد. فرایند خروج مواد در جهت شعاعی و مکش مواد به سمت کلگی میکسر، الگوی جریان مواد را به نحوی تنظیم می کند که ورود هوای روی سطح مایع به داخل مایع و تشکیل حباب و کف در مخلوط به حداقل برسد.

عملکرد میکسر هموژنایزر

در بالا مراحل اختلاط و مکانیزم عملکرد میکسر هموزنایزر برش بالا تشریح گردید، این مکانیزم اختلاط در مورد میکسر هموژنایزرهای پیوسته اندکی متفاوت است:

مرحله اول

چرخش پره های روتور با سرعت بالا در داخل مرکز میکسر (که با دقت بالا ماشین کاری شده است)، مکشی بسیار قوی ایجاد می کند که مواد و ذرات جامد را از داخل لوله ورودی میکسر هموژنایزر (که معمولا به پایین مخزن اصلی مواد متصل است) به داخل مجموعه روتور و استاتور می مکد. به دلیل همین نیروی مکشی است که به میکسر هموژنایزرهای پیوسته، پمپ هموژنایزر هم گفته می شود.

عملکرد میکسر هموژنایزر

مرحله دوم

نیروی سانتریفیوژ حاصل از چرخش پره ها مواد را به سمت دیواره داخلی استاتور می راند و در آنجا فرایند کاهش اندازه ذرات در فاصله بسیار کم بین انتهای پره های روتور و دیواره داخلی استاتور در اثر نیروی برشی بسیار زیاد انجام می شود.

عملکرد میکسر هموژنایزر

مرحله سوم

فرایند هموژن شدن با اعمال نیروی برش هیدرولیک به موادی که با سرعت زیاد از منافذ استاتور عبور می کنند، کامل می شود. مواد میکس شده در انتها از لوله خروجی پمپ هموژنایزر بیرون رانده شده و مواد جدید به صورت پیوسته به داخل هموژنایزر کشیده می شود و به همین ترتیب چرخه اختلاط ادامه می یابد.

عملکرد میکسر هموژنایزر

منابع

پروژه‌های شرکت فناوران صادق اسپادانا

دستگاه تولید فتیله کندسوز

بیشتر بخوانید

دستگاه گرانول ساز

بیشتر بخوانید

دستگاه بسته بندی بلیستر

بیشتر بخوانید

دستگاه دوخت تیوب نیمه اتوماتیک

بیشتر بخوانید

میکسر هموژنایزر تحت خلاء

بیشتر بخوانید

دستگاه هموژنایزر

بیشتر بخوانید

دستگاه پرکن نیمه اتوماتیک

بیشتر بخوانید

دستگاه هموژنایزر فشار بالا

بیشتر بخوانید

دستگاه تولید قرص

بیشتر بخوانید

جک هیدرولیک

بیشتر بخوانید

پمپ هموژنایزر

بیشتر بخوانید

مخزن ژاکت دار با همزن و کویل

بیشتر بخوانید

پرس قرص هیدرولیک

بیشتر بخوانید

قالب تزریق لاستیک

بیشتر بخوانید

دستگاه درام درایر

بیشتر بخوانید