قالب تزریق لاستیک

قالبگیری تزریقی الاستومرها، روشی آسان برای تولید قطعات پیچیده است. به کمک این روش قطعاتی که تولید آنها در روش قالبگیری فشاری و انتقالی مشکل می‌نماید امکان تولید پیدا می کنند، لذا از قطعات بسیار کوچک تا قطعات بزرگ مورد استفاده در خودرو را به این روش می‌توان تولید نمود.

مراحل ساخت قالب در شرکت فناوران صادق اسپادانا به شرح ذیل می باشد:

  • تهیه نقشه، اسناد و مدارک معتبر از مشتری
  • تهیه نقشه سه بعدی از قطعه مورد قرار داد و اخذ تایید مشتری
  • طراحی قالب و مکانیزم عملکرد آن
  • مدلینگ قالب در کامپیوتر بصورت تفکیکی و کامل
  • تهیه فولاد (Material) برای ساخت قالب
  • ساخت قسمتهای مختلف قالب با CNC
  • مراحل تکمیلی ساخت قالب در کارگاه نظیر اسپارک
  • تست قالب ساخته شده به وسیله دستگاه تست قالب
  • آبکاری و سخت کاری های نهایی قالب
  • پالیش کاری نهایی قالب
قالب تزریق لاستیک