دستگاه تولید فتیله کندسوز

این دستگاه برای تولید فتیله های کندسوز استفاده می شود.

دستگاه تولید فتیله کندسوز

مشخصات فنی دستگاه

مشخصاتمقدارواحد
طول دستگاه۷متر
عرض دستگاه۲متر
ارتفاع دستگاه۱٫۸متر
قطر فتیله قابل تولید۱ الی ۴ میلیمتر
دقت برش کاتر اتوماتیک۱ میلیمتر
سرعت تولید ۳متر در دقیقه
سیستم خشک کنهوای گرم